Berlitz učenje nemščine

Se hočete naučiti jezik, ki ga govori 140 milijonov ljudi in spada med največje svetovne jezike? Z angleščino sta najbolj razširjena v Evropski uniji. Učenje nemščine je tudi živo izven Evrope, v Združenih državah Amerike in na Japonskem.
Deli se v dve narečni skupini, na nizko, katera je brez germanskih soglasnikov in na visoko katera ima germanske soglasnike.

učenje nemščine

Zgodovina nemščine.

Najprej so jo okoli leta 1000 govorili na področju francije. Učenje nemščine se je širilo vse bolj proti severu.  Največjo zaslugo za učenje ima nemška vzhodna kolonizacija. Učenje nemščine je dobilo tudi spremembo, ker se je v jezik postopoma uvedel nov pravopis.

Učenje nemščine nam je koristno, saj določene inštitucije in države pričakujejo določeno znanje, v primeru če se zaposlite, študirate, ali preselite.

Nemščino se lahko učite z različnimi programi.
Individualni program je za tiste, ki se jim zdi učenje nemščine pomembno.
Skupinski program je za tiste, katerim je učenje v skupinah bolj ustrezen.
Programi za podjetja. V poslovnem svetu ima nemščina velik pomen in če jo znate je tudi velik uspeh za podjetja.
Učenje nemščine v tujini je za tiste, ki bi radi poskusili učenje nemščine nekje kjer velja za materni jezik in za tiste, kateri radi obiskujete tuje države.
Programi za otroke, jezikovne počitnice. Učenje tujih jezikov pri otrocih ni nikoli prezgodaj saj se učijo veliko hitreje od starejših. Učijo se s pomočjo raznih iger, na bolj zanimiv način kot odrasli.

Zakaj bi se jezik naučili?
Nemščina je eden najbolj razširjenih maternih jezikov v Evropski uniji.
Po številu govorcev sodi med svetovne jezike.
Slovenija tudi posluje z Nemčijo in vam tudi olajša poslovne in osebne stike z nemško govorečimi partnerji.
Če dobro znate Nemško imate boljše možnosti za delo, študij v tujini.