Izobraževalne ustanove

Izobraževalne ustanove so ustanove, ki pomagajo vsem ljudem do izobrazbe. Pod izobrazbo spada branje in pisanje vseh črk, računanje, logika in tudi govorjenje. Svojo izobrazbo iz leta v leto nadgrajujemo in jo potrebujemo za premagovanj novih izzivov.

Osnovna šola je izobraževalna ustanova za otroke od 6. leta do 15. leta. V Sloveniji je približno 500 osnovnih šol in osnovnošolska izobrazba je obvezna za vse otroke. Vse do leta 2008 je bila osnovna šola obvezna samo 8 let, sedaj pa je 9 devet. V šolah se otroci začnejo učiti tuje jezike že v prvem razredu. V 6.razredu učenec tudi prostovoljno piše nacionalna preverjanja znanja, v devetem pa je zanj obvezno, s tem izvejo kakšno izobrazbo o pridobili v devetih letih. Učenci devetega razreda imajo nalogo da se do konca šolanja v OŠ odločijo za nadaljnjo izobrazbo oziroma v katero srednjo šolo bodo hodili in kateri poklic bodo opravljali.

Srednja šola je izobraževalna ustanova za nadaljevanje izobraževanja osnovne šole. Prihod v srednjo šolo iz osnovne šole je pomemben,saj postanemo dijaki in tem začnemo našo pot k izobraževanju našega poklica. Za vsako smer je čas izobraževanja različen. Izobrazba srednjih šol ni obvezna, a je priporočljiva za nadaljnjo življenje.Izobraževalna ustanova Nekatere smeri srednjih šol nam tudi omogočijo prakso pri delodajalcu, kjer se lahko marsikaj naučimo. V srednji šoli se piše tudi matura, ki pomagajo za vpis po končani srednji šoli v fakulteto, v šola za višjo izobrazbo.

Seveda pa ne pozabimo na šolo za neme ljudi. To je šola za izobrazbo ljudi, ki ne vidijo, govorijo ali slišijo. Učijo se kako brati iz ustnic in znakovnega jezika. Slepe pa brati z Morsejevo abecedo.

Tukaj so pa še glasbene šole in plesne šole, ki pa seveda niso obvezne. To so šole za ljudi ki hočejo razviti ali ustvariti svoje talente.  Avto šola je tudi ustanova za izobrazbo, kjer nas uči pravilno in varno vožnjo z vozili. Je obvezna, da lahko naredimo vozniški izpit.