Outplacement

V današnjem dinamičnem in nepredvidljivem poslovnem okolju so podjetja zaradi uresničevanja svojih poslovnih ciljev pogosto primorana sprejeti tudi težke odločitve, povezane z zmanjševanjem števila zaposlenih. Pomembno je, da vodstvo v takšni situaciji ukrepa hitro in učinkovito, z namenom minimiziranja negativnih učinkov odpuščanja.

Storitev prezaposlitev (outplacement) je v tujini že uveljavljena praksa, ki na več nivojih pomaga podjetju pri upravljanju sprememb in mu omogoča osredotočenost na procese, ki jih je potrebno izpeljati (npr. prestrukturiranje, sprememba vodstva, selitev dejavnosti v tujino, združitev itd.).

Naši sodelavci so usposobljeni, da presežnim zaposlenim kot tudi zaposlenim, ki ostajajo v podjetju, zagotavljajo pomoč pri prilagajanju na spremenjene razmere. S pomočjo strokovnega znanja in dobrega poznavanja trga dela, lahko odpuščenim delavcem nudimo celostno obravnavo in pomoč pri vnovičnem vstopu na trg dela.

Dobro izpeljan projekt prezaposlitve pomembno pripomore k utrjevanju blagovne znamke in ugleda podjetja, kar je ključnega pomena za obstoječe in prihodnje zaposlene ter potrošnike in vlagatelje.

V Natonu razumemo, da podjetja proces prezaposlitve začnejo v različnih izhodiščih, zato se naša strokovna podpora prilagaja individualnim potrebam in željam.

How to reach us


Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.