Psihološka testiranja

Za izbor ustreznega kadra je potrebno ogromno znanja in izkušenj za upoštevanje različnih postavk, od katerih je odvisno kako se bo novi kandidat za zaposlitev ujel s sedanjim kolektivom v podjetju.

Psihološko testiranje je eden od kazalnikov, ki nam poda celostno sliko o kandidatu za delovno mesto.  Služi nam kot pomoč pri spoznavanju osebnostne strukture kandidata in tako podrobneje izpostavi posameznikove:
  • sposobnosti (verbalne, intelektualne, numerične..),
  • interese,
  • osebnostne značilnosti..


Z metodo psihološkega testiranja pridobimo objektiven vpogled v lastnosti in kompetence kandidata za zaposlitev, njegove osebnostne lastnosti, verbalne in intelektualne sposobnosti, sposobnosti koncentracije, motiviranosti za delo in vključevanja v družbo ter samo delovno okolje, poklicne interese, vrednote in posameznikova načela, obenem pa lahko s pomočjo psiholoških testiranj primerjamo več kandidatov hkrati in tako prihranimo na času.

V sklopu samega testiranja uporabljamo več različnih orodij ter se poslužujemo različnih metod in postopkov:

  • test sposobnosti,
  • test osebnostnih lastnosti,
  • test praktične inteligence in pristopa k reševanju problemov,
  • test koncentracije in dosežka,
  • vprašalnik timskih vlog,
  • vprašalnik vrednot,
  • poglobljen psihološki intervju...
Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.